eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1830

NGC 1830
Objekt NGC 1830 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1830 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Mečiar
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.70'
veľkosť: V=12.6m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h4m38.3s; Dec= -69°20'25"
Iné mená objektu NGC 1830 : ESO 56-SC56, in LMC

Blízke objekty: NGC 1828, NGC 1829, NGC 1831, NGC 1832

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.