eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1845

NGC 1845
Objekt NGC 1845 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1845 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Mensae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 20.00'
velikosti: V=10.2m; B=10.3m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h5m45s; Dec= -70°34'54"
Jiné názvy objektu NGC 1845 : ESO 56-SC65, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1843, NGC 1844, NGC 1846, NGC 1847

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.