eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1844

NGC 1844
Objekt NGC 1844 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1844 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.30'
velikosti: V=12.1m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h7m30.7s; Dec= -67°19'25"
Jiné názvy objektu NGC 1844 : ESO 85-SC48, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1842, NGC 1843, NGC 1845, NGC 1846

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.