eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1844

NGC 1844
Voorwerp NGC 1844 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1844 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 1.30'
omvang: V=12.1m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h7m30.7s; Dec= -67°19'25"
Andere namen van het object NGC 1844 : ESO 85-SC48, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1842, NGC 1843, NGC 1845, NGC 1846

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.