eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1842

NGC 1842
Voorwerp NGC 1842 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1842 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.80'
omvang: V=14.0m; B=14.3m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h7m18.2s; Dec= -67°16'24"
Andere namen van het object NGC 1842 : ESO 85-SC46, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1840, NGC 1841, NGC 1843, NGC 1844

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.