eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1842

NGC 1842
Obiekt NGC 1842 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1842 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.80'
Wielkość gwiazd: V=14.0m; B=14.3m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h7m18.2s; Dec= -67°16'24"
Inne nazwy obiektów NGC 1842 : ESO 85-SC46, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1840, NGC 1841, NGC 1843, NGC 1844

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.