eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1842

NGC 1842
Objekt NGC 1842 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1842 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.80'
magnitud: V=14.0m; B=14.3m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h7m18.2s; Dec= -67°16'24"
Övriga namn på objektet NGC 1842 : ESO 85-SC46, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1840, NGC 1841, NGC 1843, NGC 1844

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.