eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1843

NGC 1843
Objekt NGC 1843 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1843 - galax i stjärnbild Orionis
Typ: Sc - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 2.10'x1.7'
magnitud: V=12.7m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h14m6.1s; Dec= -10°37'36"
rödförskjutning (z): 0.008683
Avståndet från solen till NGC 1843: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 36.7 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1843 : PGC 16949, MCG -2-14-8, UGCA 107, IRAS 05117-1041

Närliggande objekt: NGC 1841, NGC 1842, NGC 1844, NGC 1845

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.