eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1841

NGC 1841
Objekt NGC 1841 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1841 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Mensae
Typ: GCL -
Vinkeldimensionerna: 2.40'
magnitud: V=14.1m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 4h45m23.1s; Dec= -83°59'49"
Övriga namn på objektet NGC 1841 : GCL 8, ESO 4-SC15

Närliggande objekt: NGC 1839, NGC 1840, NGC 1842, NGC 1843

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.