eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1841

NGC 1841
Voorwerp NGC 1841 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1841 - bolvormige cluster van sterren in het sterrenbeeld Mensae
Type: GCL -
De hoekige afmetingen: 2.40'
omvang: V=14.1m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 4h45m23.1s; Dec= -83°59'49"
Andere namen van het object NGC 1841 : GCL 8, ESO 4-SC15

Objecten in de buurt: NGC 1839, NGC 1840, NGC 1842, NGC 1843

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.