eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1839

NGC 1839
Voorwerp NGC 1839 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1839 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL+EN -
omvang: V=11.8m; B=11.9m
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h6m2.4s; Dec= -68°37'37"
Andere namen van het object NGC 1839 : ESO 56-SC63, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1837, NGC 1838, NGC 1840, NGC 1841

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.