eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1839

NGC 1839
Objekt NGC 1839 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1839 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL+EN -
velikosti: V=11.8m; B=11.9m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h6m2.4s; Dec= -68°37'37"
Jiné názvy objektu NGC 1839 : ESO 56-SC63, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1837, NGC 1838, NGC 1840, NGC 1841

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.