eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1840

NGC 1840
Objekt NGC 1840 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1840 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Mensae
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.60'
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h5m19.2s; Dec= -71°45'47"
Jiné názvy objektu NGC 1840 : ESO 56-SC62, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1838, NGC 1839, NGC 1841, NGC 1842

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.