eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1840

NGC 1840
objekt NGC 1840 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1840 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Mensae
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t5m19.2s; Dec= -71°45'47"
Andre objektnavn NGC 1840 : ESO 56-SC62, in LMC

Naboobjekter: NGC 1838, NGC 1839, NGC 1841, NGC 1842

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.