eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1838

NGC 1838
objekt NGC 1838 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1838 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.70'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.9m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t6m47s; Dec= -68°25'24"
Andre objektnavn NGC 1838 : ESO 56-SC64, in LMC

Naboobjekter: NGC 1836, NGC 1837, NGC 1839, NGC 1840

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.