eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1838

NGC 1838
Objekt NGC 1838 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1838 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.70'
magnitud: V=12.9m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h6m47s; Dec= -68°25'24"
Övriga namn på objektet NGC 1838 : ESO 56-SC64, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1836, NGC 1837, NGC 1839, NGC 1840

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.