eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1840

NGC 1840
Objekt NGC 1840 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1840 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Mensae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.60'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h5m19.2s; Dec= -71°45'47"
Övriga namn på objektet NGC 1840 : ESO 56-SC62, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1838, NGC 1839, NGC 1841, NGC 1842

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.