eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1839

NGC 1839
Objekt NGC 1839 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1839 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL+EN -
magnitud: V=11.8m; B=11.9m
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h6m2.4s; Dec= -68°37'37"
Övriga namn på objektet NGC 1839 : ESO 56-SC63, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1837, NGC 1838, NGC 1840, NGC 1841

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.