eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1839

NGC 1839
objekt NGC 1839 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1839 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL+EN -
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.8m; B=11.9m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t6m2.4s; Dec= -68°37'37"
Andre objektnavn NGC 1839 : ESO 56-SC63, in LMC

Naboobjekter: NGC 1837, NGC 1838, NGC 1840, NGC 1841

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.