eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1839

NGC 1839
Obiekt NGC 1839 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1839 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL+EN -
Wielkość gwiazd: V=11.8m; B=11.9m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h6m2.4s; Dec= -68°37'37"
Inne nazwy obiektów NGC 1839 : ESO 56-SC63, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1837, NGC 1838, NGC 1840, NGC 1841

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.