eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1841

NGC 1841
Obiekt NGC 1841 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1841 - gromada kulista w konstelacji Góra Stołowa
Тип: GCL -
Wymiary kątowe: 2.40'
Wielkość gwiazd: V=14.1m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 4h45m23.1s; Dec= -83°59'49"
Inne nazwy obiektów NGC 1841 : GCL 8, ESO 4-SC15

Sąsiadujące obiekty: NGC 1839, NGC 1840, NGC 1842, NGC 1843

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.