eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1841

NGC 1841
Objekt NGC 1841 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1841 - globulární hvězdokupy v souhvězdí Mensae
Typ: GCL -
Úhlové rozměry: 2.40'
velikosti: V=14.1m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 4h45m23.1s; Dec= -83°59'49"
Jiné názvy objektu NGC 1841 : GCL 8, ESO 4-SC15

Nedaleko objekty: NGC 1839, NGC 1840, NGC 1842, NGC 1843

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.