eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1842

NGC 1842
Objekt NGC 1842 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1842 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.80'
velikosti: V=14.0m; B=14.3m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h7m18.2s; Dec= -67°16'24"
Jiné názvy objektu NGC 1842 : ESO 85-SC46, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1840, NGC 1841, NGC 1843, NGC 1844

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.