eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1842

NGC 1842
objekt NGC 1842 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1842 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.80'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.0m; B=14.3m
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t7m18.2s; Dec= -67°16'24"
Andre objektnavn NGC 1842 : ESO 85-SC46, in LMC

Naboobjekter: NGC 1840, NGC 1841, NGC 1843, NGC 1844

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.