eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1844

NGC 1844
objekt NGC 1844 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1844 - åpen stjernehop av stjerner i stjernebildet Doradus
Typen: OCL -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.30'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=12.1m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t7m30.7s; Dec= -67°19'25"
Andre objektnavn NGC 1844 : ESO 85-SC48, in LMC

Naboobjekter: NGC 1842, NGC 1843, NGC 1845, NGC 1846

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.