eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1837

NGC 1837
Objekt NGC 1837 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1837 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Mensae
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.30'
magnitud: V=10.6m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h4m55.9s; Dec= -70°42'51"
Övriga namn på objektet NGC 1837 : ESO 56-SC59, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1835, NGC 1836, NGC 1838, NGC 1839

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.