eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1836

NGC 1836
Objekt NGC 1836 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1836 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 0.80'
magnitud: V=12.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h5m34.5s; Dec= -68°37'41"
Övriga namn på objektet NGC 1836 : ESO 56-SC61, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1834, NGC 1835, NGC 1837, NGC 1838

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.