eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1836

NGC 1836
Voorwerp NGC 1836 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1836 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.80'
omvang: V=12.2m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h5m34.5s; Dec= -68°37'41"
Andere namen van het object NGC 1836 : ESO 56-SC61, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1834, NGC 1835, NGC 1837, NGC 1838

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.