eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1836

NGC 1836
Objekt NGC 1836 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1836 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 0.80'
velikosti: V=12.2m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h5m34.5s; Dec= -68°37'41"
Jiné názvy objektu NGC 1836 : ESO 56-SC61, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1834, NGC 1835, NGC 1837, NGC 1838

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.