eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1835

NGC 1835
Objekt NGC 1835 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1835 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.20'
velikosti: V=10.6m; B=11.3m
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h5m5.7s; Dec= -69°24'15"
Jiné názvy objektu NGC 1835 : ESO 56-SC58, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1833, NGC 1834, NGC 1836, NGC 1837

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.