eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1836

NGC 1836
Obiekt NGC 1836 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1836 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.80'
Wielkość gwiazd: V=12.2m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h5m34.5s; Dec= -68°37'41"
Inne nazwy obiektów NGC 1836 : ESO 56-SC61, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1834, NGC 1835, NGC 1837, NGC 1838

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.