eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1838

NGC 1838
Voorwerp NGC 1838 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1838 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.70'
omvang: V=12.9m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h6m47s; Dec= -68°25'24"
Andere namen van het object NGC 1838 : ESO 56-SC64, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1836, NGC 1837, NGC 1839, NGC 1840

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.