eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1840

NGC 1840
Voorwerp NGC 1840 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1840 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Mensae
Type: OCL -
De hoekige afmetingen: 0.60'
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h5m19.2s; Dec= -71°45'47"
Andere namen van het object NGC 1840 : ESO 56-SC62, in LMC

Objecten in de buurt: NGC 1838, NGC 1839, NGC 1841, NGC 1842

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.