eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1851

NGC 1851
objekt NGC 1851 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 1851 - kulehop av stjerner i stjernebildet Columbae
Typen: II -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 12.00'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=7.1m;
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 5t14m6.3s; Dec= -40°2'48"
Andre objektnavn NGC 1851 : GCL 9, ESO 305-SC16

Naboobjekter: NGC 1849, NGC 1850, NGC 1852, NGC 1853

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.