eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1851

NGC 1851
Objekt NGC 1851 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1851 - globulära kluster av stjärnor i stjärnbild Columbae
Typ: II -
Vinkeldimensionerna: 12.00'
magnitud: V=7.1m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h14m6.3s; Dec= -40°2'48"
Övriga namn på objektet NGC 1851 : GCL 9, ESO 305-SC16

Närliggande objekt: NGC 1849, NGC 1850, NGC 1852, NGC 1853

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.