eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1849

NGC 1849
Objekt NGC 1849 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1849 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL -
Vinkeldimensionerna: 1.30'
magnitud: V=12.8m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h9m34.9s; Dec= -66°18'57"
Övriga namn på objektet NGC 1849 : ESO 85-SC49, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1847, NGC 1848, NGC 1850, NGC 1851

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.