eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1849

NGC 1849
Objekt NGC 1849 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1849 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Doradus
Typ: OCL -
Úhlové rozměry: 1.30'
velikosti: V=12.8m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h9m34.9s; Dec= -66°18'57"
Jiné názvy objektu NGC 1849 : ESO 85-SC49, in LMC

Nedaleko objekty: NGC 1847, NGC 1848, NGC 1850, NGC 1851

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.