eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1849

NGC 1849
Obiekt NGC 1849 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1849 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 1.30'
Wielkość gwiazd: V=12.8m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h9m34.9s; Dec= -66°18'57"
Inne nazwy obiektów NGC 1849 : ESO 85-SC49, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1847, NGC 1848, NGC 1850, NGC 1851

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.