eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1848

NGC 1848
Obiekt NGC 1848 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1848 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Góra Stołowa
Тип: OCL -
Wielkość gwiazd: V=9.7m; B=9.8m
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h7m27.2s; Dec= -71°11'44"
Inne nazwy obiektów NGC 1848 : ESO 56-SC68, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1846, NGC 1847, NGC 1849, NGC 1850

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.