eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1857

NGC 1857
Objekt NGC 1857 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 1857 - otevřený cluster hvězd v souhvězdí Aurigae
Typ: II2m -
Úhlové rozměry: 10.00'
velikosti: V=7.0m;
Souřadnice epochy J2000: Ra= 5h20m5s; Dec= 39°20'36"
Jiné názvy objektu NGC 1857 : OCL 428

Nedaleko objekty: NGC 1855, NGC 1856, NGC 1858, NGC 1859

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.