eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1873

NGC 1873
Voorwerp NGC 1873 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 1873 - open cluster van sterren in het sterrenbeeld Doradus
Type: OCL+EN -
De hoekige afmetingen: 3.50'
omvang: V=10.4m;
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 5h13m55.7s; Dec= -67°20'4"
Andere namen van het object NGC 1873 : ESO 85-SC54

Objecten in de buurt: NGC 1871, NGC 1872, NGC 1874, NGC 1875

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.