eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1879

NGC 1879
Objekt NGC 1879 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 1879 - galaxie v súhvezdí Holubica
Typ: SBm - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.50'x1.7'
veľkosť: V=12.8m; B=13.2m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 5h19m48.1s; Dec= -32°8'33"
RedShift (z): 0.004136
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 1879: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 1879 : PGC 17113, ESO 423-6, MCG -5-13-16, UGCA 110, IRAS 05178-3211, DDO 232, AM 0517-321

Blízke objekty: NGC 1877, NGC 1878, NGC 1880, NGC 1881

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.