eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1885

NGC 1885
Obiekt NGC 1885 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 1885 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Złota Ryba
Тип: OCL -
Wymiary kątowe: 0.80'
Wielkość gwiazd: V=12.0m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 5h15m5.9s; Dec= -68°58'40"
Inne nazwy obiektów NGC 1885 : ESO 56-SC88, in LMC

Sąsiadujące obiekty: NGC 1883, NGC 1884, NGC 1886, NGC 1887

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.