eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1889

NGC 1889
Objekt NGC 1889 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1889 - galax i stjärnbild Leporis
Typ: E3 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 0.60'x0.4'
magnitud: V=13.1m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 11.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h22m35.3s; Dec= -11°29'49"
rödförskjutning (z): 0.008279
Avståndet från solen till NGC 1889: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 35.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1889 : PGC 17196, MCG -2-14-14, Arp 123

Närliggande objekt: NGC 1887, NGC 1888, NGC 1890, NGC 1891

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.