eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1888

NGC 1888
Objekt NGC 1888 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1888 - galax i stjärnbild Leporis
Typ: SBc/P - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 3.00'x0.8'
magnitud: V=11.9m; B=12.8m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h22m34.4s; Dec= -11°30'1"
rödförskjutning (z): 0.008112
Avståndet från solen till NGC 1888: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 34.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 1888 : PGC 17195, MCG -2-14-13, Arp 123, IRAS 05202-1132

Närliggande objekt: NGC 1886, NGC 1887, NGC 1889, NGC 1890

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.