eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1910

NGC 1910
Objekt NGC 1910 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1910 - öppet kluster av stjärnor i stjärnbild Doradus
Typ: OCL+EN -
Vinkeldimensionerna: 8.50'
magnitud: V=11.2m;
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h18m33.4s; Dec= -69°13'49"
Övriga namn på objektet NGC 1910 : ESO 56-SC99, in LMC

Närliggande objekt: NGC 1908, NGC 1909, NGC 1911, NGC 1912

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.