eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 1909

NGC 1909
Objekt NGC 1909 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 1909 - nebulosa i stjärnbild Eridani
Typ: RN -
Vinkeldimensionerna: 180.00'x60.0'
Koordinater för epok J2000: Ra= 5h4m54s; Dec= -7°15'0"
Övriga namn på objektet NGC 1909 : IC 2118, LBN 959, CED 41, Witch Head nebula

Närliggande objekt: NGC 1907, NGC 1908, NGC 1910, NGC 1911

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.