eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 192

NGC 192
Objekt NGC 192 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 192 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x0.9'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h39m13.5s; Dec= 0°51'51"
RedShift (z): 0.013787
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 192: na základe množstva červeného posunu (z) - 58.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 192 : PGC 2352, UGC 401, MCG 0-2-104, CGCG 383-51, HCG 7A, IRAS 00366+0035

Blízke objekty: NGC 191A, NGC 191, NGC 193, NGC 194

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.