eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 192

NGC 192
Objekt NGC 192 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 192 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBa - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.90'x0.9'
magnitud: V=12.6m; B=13.4m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h39m13.5s; Dec= 0°51'51"
rödförskjutning (z): 0.013787
Avståndet från solen till NGC 192: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 58.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 192 : PGC 2352, UGC 401, MCG 0-2-104, CGCG 383-51, HCG 7A, IRAS 00366+0035

Närliggande objekt: NGC 191A, NGC 191, NGC 193, NGC 194

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.