eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 191

NGC 191
Objekt NGC 191 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 191 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: SBc/P - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.2'
magnitud: V=12.5m; B=13.2m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 0h38m59.2s; Dec= -9°0'10"
rödförskjutning (z): 0.020267
Avståndet från solen till NGC 191: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 85.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 191 : PGC 2331, MCG -2-2-77, Arp 127

Närliggande objekt: NGC 190, NGC 191A, NGC 192, NGC 193

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.